Matuseteenused

Matuse korraldamise konsultatsioon                            tasuta

Matusekõne                                                         alates              72€

Matusemuusika                                                  alates               54€

Puhkpillikvartett                                                                          250€

Tänukaart pildiga (mustvalge)                    tk                            1€

 

Pakume ka teisi matuseteenuseid ja -tarbeid.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Kõne tekst

Kõne teksti soovitav pikkus kuni üks A4 leht.

Kõne ettevalmistamiseks palume edastada järgmine info:

– lahkunu nimi, sünniaeg ja koht;

– noorusaeg, haridustee;

– tööelu, huvialad;

– perekonnast;

– iseloomustus;

– millal suri (surma põhjus);

– kes jäävad leinama;

– Teie kontaktandmed;

– ärasaatmise kuupäev ja koht.

По-русски

Похоронные услуги

Kонсультация                                                               бесплатно
Музыка                                                                             начиная               54 €
Организатор похорон (чтец)                                  начиная              60 €
Духовой квартет                                                                                        250€

Текст похоронной  речи

Длина текста – до одной страницы формата А4.

Пожалуйста, отправьте информацию по подготовке речи:
– имя умершего, дата и место рождения;
– где проходила юность, путь обучения;
– трудовой путь,  интересы;
– о семье;
– характеристика;
– когда он умер (причина смерти);
– кто останутся оплакивать;
– Ваша контактная информация;
– дата и место где будут провожать покойного.